Incassoservices


Incassoservices

Optisolve staat voor duurzame relaties, daarbij streven we naar een duurzaam resultaat. Een duurzaam resultaat is meer dan alleen resultaat. Middels onze unieke werkwijze houden we rekening met het geheel, zoals respect en verantwoordelijkheid. Debiteuren van onze opdrachtgevers krijgen als enige in Nederland een tegemoetkoming. Ja, u leest het goed een tegemoetkoming! Bent u benieuwd naar onze unieke werkwijze, neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het?

Wanneer wij uw opdracht binnenkrijgen, nemen we zo snel mogelijk contact op met de debiteur. We hebben hiervoor een breed scala aan mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan aangetekende brieven en e-mail. Uiteraard proberen wij uw debiteur ook telefonisch te spreken, op die manier is de reden van wanbetaling vaak te achterhalen en komen we tot een goede oplossing voor beide partijen. Het gebeurt vaak dat de debiteur al na een eerste aanmaning van ons betaalt (70%). Kan de debiteur niet betalen, dan zoeken we eerst naar een andere oplossing. Direct zwaar geschut inzetten is vaak niet bevorderlijk voor een goede en blijvende relatie. Een betaalafspraak of betalingsregeling is vaak een goede optie. Hierbij is consequent zijn van groot belang. Komt de debiteur gemaakte afspraken niet na, dan zetten wij de volgende stap. Uiteraard in overleg met u.

100% No cure No pay incasso

Betaalt uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet, dan bent u ons geen honorarium verschuldigd. Wij zijn dan wel voor u aan het werk, maar dat risico ligt volledig bij ons. Indien de debiteur wel betaalt incasseren wij 10% van de hoofdsom en krijgt u 90% van uw uitstaande vordering binnen 7 dagen na ontvangst. Nogmaals verzekeren we u van het feit dat we ook de goede relatie met uw klant zoveel als mogelijk waarborgen.